Ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống NAS.
Dung lượng lớn – Tốc độ cao – Bền bĩ.
Các dòng ổ cứng:
IronWolf, IronWolf Pro, IronWolf SSD.
Dung lượng ổ cứng:
18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB.
Bảo hành:
3 – 5 năm.
LEARN MORE
Ổ cứng chuyên dụng cho môi trường doanh nghiệp.
Nâng cấp dễ dàng – 
Các dòng ổ cứng:
Exos X16, Exos X14, Exos X12, Exos X10
Seagate® Exos X hard drives help to enable some of the fastest data transfers possible.
Innovative technology advancements like PowerBalance, PowerChoice, Seagate Secure and Seagate RAID Rebuild® for improved TCO.
LEARN MORE